Reglement

Er word gestart in een poulesysteem voor plaatsing op de sheet.

Hierbij wordt volgens de onderstaande criteria de volgorde in de eindstand bepaald:

a. Het aantal gewonnen wedstrijden

b. Mocht er op basis van punt a. nog geen beslissing zijn gevallen, dan telt het
onderling resultaat.

c. Mocht er na toetsing van de punten a en b nog geen beslissing zijn, dan wordt het aantal
gewonnen legs geteld.

d.Mocht er na toetsing van de punten a,b en c nog geen beslissing zijn, dan is het legsaldo bepalend.

e. Indien de punten a t/m d nog niet tot een beslissing hebben geleid zal er een beslissende
leg 701 gespeeld worden.